ψήφω

ψήφω
ψή̱φω , ψῆφος
a small round worn stone
fem nom/voc/acc dual
ψή̱φω , ψῆφος
a small round worn stone
fem gen sg (doric aeolic)
ψηφόω
adorn with gems
pres imperat act 2nd sg (doric aeolic)
ψηφόω
adorn with gems
imperf ind act 3rd sg (doric aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • ψηφώ — ψηφῶ, άω, ΝΜΑ νεοελλ. δίνω σημασία, υπολογίζω, λογαριάζω νεοελλ. μσν. σέβομαι, εκτιμώ (α. «δεν ψηφάει κανέναν» β. «οὐδὲν ψηφᾱν τοῡ βασιλέως, τὴν μάχην, οἵα κι ἂν ἔνι», Χρον. Μoρ.) αρχ. (κατά τον Ησύχ.) «φροντίζω». [ΕΤΥΜΟΛ. < ἐψήφισα, αόρ. τού… …   Dictionary of Greek

  • ψηφώ — και ψηφάω ψήφησα 1. δίνω σημασία, λογαριάζω. 2. σέβομαι, εκτιμώ: Δεν ψηφάει κανένα …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • ψηφῶ — ψηφόω adorn with gems pres subj act 1st sg ψηφόω adorn with gems pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ψήφῳ — ψή̱φῳ , ψῆφος a small round worn stone fem dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • πλειοψηφώ — και πλειονοψηφώ, έω, Ν έχω ή παίρνω την πλειοψηφία. [ΕΤΥΜΟΛ. < πλείων, ονος + ψηφώ (< ψηφος < ψήφος), πρβλ. ισο ψηφώ. Η λ. μαρτυρείται από το 1874 στον Χρ. Βυζάντιο] …   Dictionary of Greek

  • ЕПИСКОП — [греч. ἐπίσκοπος], высшая из 3 богоустановленных степеней священства в правосл. Церкви, существующая также и в католич. и нехалкидонских Церквах, сохраняющих апостольское преемство (а также в тех протестант. сообществах, к рые признают… …   Православная энциклопедия

  • ЭККЛЕСИЯ —    • Έκκλησία,          народное собрание, в греческих республиках настоящий центр верховной власти, в разных государствах состояло из различных элеметов и имело различные полномочия. Нам предстоит заняться преимущественно афинскою и спартанскою… …   Реальный словарь классических древностей

  • наречениѥ — НАРЕЧЕНИ|Ѥ (41), ˫А с. 1.Название, наименование, прозвание: Иже аще къто имѧ приимъ хрьсть˫аньства рѹгаѥтьсѧ х҃ѹ. нѣсть пользы ѥмѹ отъ наречена˫а. (ἀπὸ τῆς προσηγορίας) КЕ XII, 191б; приѥмлюще ина нѣка˫а баснослови˫а. въносѧть •л҃• вѣкъ.… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • κατακυρώνω — (AM κατακυρῶ, όω) 1. κάνω κάτι έγκυρο, επικυρώνω («τὰς οὐσίας τῶν ἐξ Ἀρείου πάγου φευγόντων... πωλοῡσιν, κατακυροῡσι δ οἱ ἄρχοντες», Αριστοτ.) 2. (για δημοπρασίες) μεταβιβάζω επίσημα την κυριότητα ενός πράγματος σε κάποιον νεοελλ. 1. αναγνωρίζω… …   Dictionary of Greek

  • καταψηφώ — καταψηφῶ, έω (Α) διακοσμώ με πολύχρωμες ψηφίδες, με μωσαϊκό. [ΕΤΥΜΟΛ. < κατ(α) * + ψηφῶ «διακοσμώ με ψηφίδες»] …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”